Slide 1

Correctie- en redactiewerk

Redactie

De stijl van de tekst wordt verbeterd, waarbij natuurlijk fouten worden verwijderd. Redactie vergt vaak veel tijd, bijvoorbeeld als er nog veel te sleutelen valt aan de woordvolgorde. Ook gebruiken minder ervaren schrijvers vaak te veel dezelfde woorden kort na elkaar. Het inpassen van de juiste synoniemen of verwijswoorden kan dan erg tijdrovend zijn. En vergeet de alinea-indeling niet.

Correctie

Vooral wanneer er veel is veranderd, is het natuurlijk heel goed mogelijk dat er nog een lettertje verkeerd staat of een typefout over het hoofd is gezien. Na een redactieronde is een tekst eigenlijk zelden foutloos.
Daarom is er altijd een tweede controle nodig: de correctie.

Een geschreven tekst wordt alleen maar serieus genomen als er geen fouten in staan.

Denk aan:

  • (jaar)verslagen;
  • scripties;
  • nieuwsbrieven;
  • publicaties.

Nieuwegracht 133763 LP Soest 06 - 23 22 67 03info@woordvaardig.nl